Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik politikasının amacı; populerdoner.com (Gizlilik politikasında ‘populerdoner.com olarak anılacaktır.) Tarafından yönetilen populerdoner.com adresinde web ile birlikte üyeler tarafından paylaşılan, elde edilen veya üçüncü kişilerden kişisel kullanma ve korunmasına şartlar ve koşulları tespit etmektir.

Günlük Dosyaları
Diğer birçok Web sitesi gibi, populerdoner.com da günlük kayıtları/log kullanır. Bu dosyalar yalnızca ziyaretçi kaydı içindir – genellikle barındırma şirketleri ve barındırma hizmetlerinin istatistik sisteminin bir parçası için standart bir prosedürdür. Günlük kayıtları içindeki bilgiler arasında IP adresleri, tarayıcı türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS), tarih /saat damgası, yönlendirme / çıkış sayfaları ve muhtemelen tıklama sayısı bulunur. Bu bilgiler, trendleri analiz etmek, siteyi yönetmek için kullanılır.Bu tür bilgiler, kişisel olarak tanımlanan herhangi bir bilgi içermemektedir.

Çerezler
populerdoner.com çerez kullanmaz.

  • Google, üçüncü taraf satıcı olarak, populerdoner.com’da reklam yayınlamak için çerezlerden faydalanabilir.

Reklam ortaklarımız (google), populerdoner.com’u ziyaret eden kullanıcıların IP adresini otomatik olarak alabilirler. Çerezler, JavaScript veya İşaretçi gibi teknolojiler ile kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve / veya sitede gördüğünüz reklam içeriğini kişiselleştirmek için de kullanabilirler.

populerdoner.com, üçüncü taraf reklamverenler tarafından kullanılan bu çerezlere erişemez veya bunları kontrol edemez.

Reklam verenler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu üçüncü taraf reklam sağlayıcılarının gizlilik politikalarına erişebilirsiniz. populerdoner.com bu tür reklamverenlerin veya web sitelerinin faaliyetlerini kontrol edememektedir.

Onay
Web sitemizi kullanarak, gizlilik politikamızı ve şartlarını kabul etmiş olursunuz.

TANIMLAR

Üyelerin siteye kayıt uygulam paylaştıkları reklam, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, adres, e posta gibi tanımlaya yönelik tüm bilgiler, Gizlilik politikasında ” Kişisel Bilgiler adresi ” olarak anılacaktır.

İşbu Gizlilik politikasında belirtilmeyen ibareler, kısaltmaların yorumlanmasında Üyelik sözleşmelerinde sıralanacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

Üyelik, kayıt sırasında Üyelik sözleşmesi ile birlikte Gizlilik Politikasının hükümlerini ve hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Gizlilik sözleşmesi siteye yeni üye olacak ve siteye kayıtlı mevcut üyeler için yayınlandığı tarihe girecektir.

populerdoner.com şifreli kişisel bilgi, işbu gizlilik ile çözülme dışında hiçbir yerde kullanılmayacak ve rızası ile üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılacaktır.

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Siteyi kullanıcı sıfatıyla, üye olmadan ve kişisel bilgilerinizi paylaşmadan ulaşabilirsiniz. Kullanıcı olmaktan çıkarmak, üye statüsüne girersiniz. Üye yazılacaklar Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul eder, kişisel bilgilerinizi yemeksiparisin ile paylaşmaya onay vermiş olursunuz. Kullanıcı kişisel bilgilerinin yemeksiparisin diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve yemeksiparisine diğer tüm şirketler tarafından depolanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.

populerdoner.com kişisel bilgileri toplama ve saklamasındaki en önemli güvenli, etkili, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Kişisel aşağıda belirttiğimiz yöntemler ile toplanmaktadır.

Üye tarafından Paylaşılan bilgiler: Üyelik esnasında kullanıcıların verdikleri kişisel bilgileri ifade eder. Kullanıcı tarafından populerdoner.com dolaylı yâda doğrudan verilen kişisel bilgilerin tamamını kapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiz paylaşmakla yükümlüdür.

Site Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistemi kullanım alışkanlıklarına ait tüm verileri kapsar. (Konum verileri, sık kullananlar, ilgi alanları vb.)

•populerdoner.com üye olmak ile birlikte aşağıda belirtilen kişisel bilgileri sitenin toplayacağını kabul etmektesiniz;

•Kullanıcının üye olurken bildirdiği tüm kişisel bilgiler ile site kullanımı esnasında sisteme girdiği tüm kişisel bilgiler

•Gerekli durumlarda finansal bilgiler

•Site üzerinden gerçekleştirilen satış veya alış işlemlerine ilişkin tüm işlemler, mesajlar ve bilgiler

•Üyenin kullanıcı hesabına bağlı olan ürün veya ürün içerikleri gibi site üzerinde yaptığı tüm paylaşımlar

•Site üzerinden yapılan tüm yazışmalar ve bildirimler

•Üçüncü kişilerden elde edilen ek bilgiler.

•Donanım ile bağlantı bilgileri, istatistikler, data veya reklam yayınları ile ilgili tüm veriler, IP adresi, siteyi kullanmanızdan ve etkileşimden doğan diğer tüm bilgiler.

yemeksiparisin site kullanım koşullarını yâda üyelik sözleşmesi maddelerinin ihlali nedeniyle veya kullanıcı ile ilgili herhangi bir şüphe oluşturacak durum sonucunda ek bilgiler isteyebilir. (kimlik, fatura, ek sorular vb.)

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI

Üyelerimize ait tüm kişisel bilgiler yurtiçinde veya yurtdışında populerdoner.com ve populerdoner.com bağlı tüm şirketlerde depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası neticesinde toplanan kişisel bilgiler depolandığı ülkede önerilen güvenlik önlemleri dâhilinde ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında işlenecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

yemeksiparisin, üyelere ait kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, hak ihlaline engel olmak ve şirket gelişimini sağlamak için aşağıda belirttiğimiz durumlar dâhilinde paylaşabilir.

•Kullanıcının güvenliğini sağlamak

•Teknik sorunları ortadan kaldırmak ve gerekli teknik desteği sağlamak

•Yasaklı işlemlere veya hukuka aykırı faaliyetlere müdahale etmek

•Sitede oluşabilecek her türlü sorunun ve uyuşmazlıkların önüne geçmek

•Üyelik sözleşmesinin maddelerini uygulamak

•Gizlilik Politikasının maddelerini uygulamak

•Sitenin üyeye sunduğu hizmetleri kişiselleştirmek ve geliştirmek

•Üye tarafından tercih edilen iletişim kanalları aracılığıyla üyeye çeşitli bilgiler vermek

•Elektronik posta ve kısa mesaj aracılığıyla reklam veya promosyon gibi tanıtım mailleri göndermek

•Kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamak amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşmak

•Maddi ve manevi her türlü kanuni süreç içerisinde bulunmak

•Üye deneyimlerinin kişiselleştirmek

•Sektörel araştırmalar ve anketlere destek sağlamak

•Dolandırıcılıkları tespit etmek

populerdoner.com, üyelere ait kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri herhangi bir nedenle aşağıda belirttiğimiz fakat bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli kurumlar veya üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

•Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde bulunan maddelerden herhangi birisini gerçekleştirmek üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları

•26751 sayılı Resmi Gazete’de 9 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan Yönetmelik uyarınca bahsi geçen konu ile ilgili tüm ödeme kuruluşları

•Resmi makamlar

•Kamu kurum ve kuruluşları

•Kargo şirketleri,

•Araştırma şirketleri

•Hukuk büroları

•Çağrı merkezleri

•Yazılım şirketleri

•Sosyal medya mecraları

•Ajanslar

•Basım sektöründeki şirketler

•Danışmanlık şirketleri

populerdoner.com, yukarıda belirtilen durumlar dâhilinde kişisel bilgileri yurtiçi ve yurtdışında bulunan kurumlara ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

populerdoner.com  6563 Sayılı kanun uyarınca topladığı ve depoladığı tüm kişisel bilgileri, Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nın getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla ve Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde 3 yıl süre ile saklayacaktır.

populerdoner.com, üye ile arasında doğabilecek uyuşmazlıkların neticesinde ihtiyaç duyabileceği savunmaları gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen zaman aşımı süresi boyunca kişisel bilgileri saklamaya devam edecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

İşbu Gizlilik politikası ile birlikte üye kişisel bilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu, kişisel bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bilgileri derhal site üzerinden güncelleyeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerini güncellemediği durumlarda yemeksiparisin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

populerdoner.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir zamanda sitede yayınlamak koşulu ile güncelleyebilir yâda değişiklikler yapabilir. Gizlilik Politikası hükümlerinde yapılan güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler için geçerli sayılacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, …………..  Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından oluşabilecek her türlü sorunun çözümünde ………  Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLETİŞİM İZNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim iznini kabul etmekle birlikte, paylaşıma verdiğiniz kişisel bilgilerinizin; sitenin özel tanıtım yapılabilmesi, anket, reklam, promosyon, satış, pazarlama ve benzeri içerikli tüm elektronik iletişimin tarafınıza e posta, telefon yada kısa mesaj gibi yollarla ulaştırılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

İletişim mesajlarının gönderilmesi amacı ile toplanan kişisel bilgilerinizin depolanmasına, iş ele alınmasına, populerdoner.com’un ticari ilişki içinde üçüncü kişi veya kurumlara aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.